Powrót. Opowiadania jugosłowiańskie

Powrót. Opowiadania jugosłowiańskie. Warszawa, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1969. [s. 249 [3] nakład 7 000 + 310]

Wortal serbsko-polskich kontaktów kulturalnych

error: Content is protected !!