Narodno Pozorište / Srpsko Narodno Pozorište

21-22 IV 1979r. – Narodno Pozorište z Nowego Sadu – Nadęta parweniuszka Jovana Steriji Popovicia, reż. Dejan Mijać, dek. Radovan Marušić, kost. Jasna Petrović; Solo na zegar Oswalda Zahradnika, reż. Tibor Rakovski, dek. Ladislav Vihodzil, kost. Helena Bezakova – przedstawienie w Teatrze Dramatycznym w Warszawie

24-25 IV 1979r. – Narodno Pozorište z Nowego Sadu – Nadęta parweniuszka Jovana Steriji Popovicia, reż. Dejan Mijać, dek. Radovan Marušić, kost. Jasna Petrović; Solo na zegar Oswalda Zahradnika, reż. Tibor Rakovski, dek. Ladislav Vihodzil, kost. Helena Bezakova – przedstawienie w Teatrze im. Słowackiego w Krakowie

27-28 IV 1979r. – Narodno Pozorište z Nowego Sadu – Nadęta parweniuszka Jovana Steriji Popovicia, reż. Dejan Mijać, dek. Radovan Marušić, kost. Jasna Petrović; Solo na zegar Oswalda Zahradnika, reż. Tibor Rakovski, dek. Ladislav Vihodzil, kost. Helena Bezakova – przedstawienie w Teatrze Nowym w Łodzi

7-8 XII 1984r. – Srpsko Narodno Pozorište z Nowego Sadu – Don Juan Moliera, reż. Ljubiša Georgijevski, scen. Miodrag Tabaczki, kost. Miriana Markovitz – przedstawienie w Teatrze Dramatycznym w Warszawie

10 XII 1984r. – Srpsko Narodno Pozorište z Nowego Sadu – Don Juan Moliera, reż. Ljubiša Georgijevski, scen. Miodrag Tabaczki, kost. Miriana Markovitz – przedstawienie w Teatrze Nowym w Łodzi

17 X 1987r. – Srpsko Narodno Pozorište z Nowego Sadu – Ljubinko i Desanka Popovicia – przedstawienie w Teatrze Nowym w Łodzi

19 X 1987r. – Srpsko Narodno Pozorište z Nowego Sadu – Ljubinko i Desanka Popovicia – przedstawienie w Teatrze Żydowskim w Warszawie

Wortal serbsko-polskich kontaktów kulturalnych

error: Content is protected !!