Dar słowa

Dar słowa ze starej literatury serbskiej

wybór i opracowanie – Aleksander E. Naumow
przekłady – Teresa Wątor-Naumow, Aleksander E. Naumow oraz Wanda Kotowiczowa

Dar słowa, red. A. Naumow, Łódź 1983.

Anonim

 1. Akatist świętemu Savie, przeł. T. Wątor-Naumow, s. 75-76;
 2. Kanon proszący do świętego Króla Stefana Dečanskiego, przeł.
  A. Naumow, s. 122;
 3. Kanon świętemu Mikołajowi z Mirry, przeł. A. Naumow, s. 195-196;
 4. Modlitwa spowiedna, przeł. A. Naumow, s. 197-206;
 5. Napis na słupie kosovskim, przeł. A. Naumow, s. 128-130;

 Anonim z Krušedola

 1. Służba świętej Angelinie Branković, przeł. T. Wątor-Naumow,
  s. 167;
 2. Służba świętemu Jovanowi Brankoviciowi, przeł. A. Naumow,
  s. 170-175;
 3. Służba świętemu Maksimowi Brankoviciowi, przeł. A. Naumow,
  s. 168-169;
 4. Wspólna służba świętym Brankoviciom, przeł. A. Naumow,
  s. 175-184;

 Anonim z Kupinowa

 1. Służba świętemu Stefanowi Brankoviciowi, przeł. T. Wątor-Naumow, s. 165-166;

 Anonim z Mileševy

 1. Służba zaśnięciu świętego Savy, przeł. T. Wątor-Naumow, s. 70-72;

 Anonim z Ravanicy

 1. Służba świętemu Lazarowi, przeł. A. Naumow, s. 149-151;

 Grigorije Camblak

 1. Służba świętemu Stefanowi Dečanskiemu, przeł. A. Naumow, s. 118-121;

 Danilo II

 1. Służba świętemu Arsenijowi, przeł. A. Naumow, s. 185-186;
 2. Służba świętemu Jevstatijowi, przeł. A. Naumow, s. 188-189;

 patriarcha Danilo III

 1. Służba świętemu Stefanowi Milutinowi, przeł. A. Naumow, s. 112-113;

 Jefimija

 1. Napis na zasłonie w Chilandarze, przeł. T. Wątor-Naumow, s. 208-209;
 2. Płacz za małym synkiem Uglješą, przeł. T. Wątor-Naumow, s. 207;
 3. Pochwała księciu Lazarowi, przeł. T. Wątor-Naumow, s. 139-142;

 Jefrem

 1. Kanon proszący za despotę Stefana Lazarevicia (fragmenty), przeł.
  T. Wątor-Naumow, s. 156-159;

Dimitrije Kantakuzin

 1. Modlitwa do Bogurodzicy (fragmenty), przeł. A. Naumow, s. 210-215;
 2. Posłanie do kir Isaji (fragmenty), przeł. A. Naumow, s. 216-221;

 Kiprijan z Račy

 1. Stichira świętemu Lazarowi, przeł. A. Naumow, s. 143;

 Stefan Lazarević

 1. Słowo o miłości, przeł. W. Kotwiczowa, s. 152-155;

 Login zograf

 1. Akatist świętemu Stefanowi, przeł. A. Naumow, s. 192-194;

 Marko z Peci

 1. Służba świętemu Jefremowi, przeł. T. Wątor-Naumow, s. 191;
 2. Służba świętemu Nikodimowi, przeł. T. Wątor-Naumow, s. 190;

 Kiprijan Račanin

 1. Stichira świętemu Lazarowi, przeł. A. Naumow, s. 143;

 patriarcha Pajsije z Janjeva

 1. Służba świętemu carowi Urošowi I, przeł. A. Naumow, s. 124;
 2. Służba świętemu Simonowi, przeł. A. Naumow, s. 73-74;

 mnich Siluan

 1. Słowa sławy Savie, przeł. A. Naumow, s. 54;

 Sava I arcybiskup serbski

 1. Służba świętemu Simeonowi, przeł. A. Naumow, s. 22-24;

 car Stefan Uroš

 1. Arenga bulli chilandarskiej, przeł. A. Naumow, s. 123;

 Teodosije

 1. Kanon wspólny Zbawicielowi Chrystusowi i świętym Simeonowi
  i Savie
  , przeł. A. Naumow, s. 77-86;
 2. Służba świętemu Petarowi z Korišy, przeł. A. Naumow, s. 187;
 3. Służba świętemu Savie, przeł. A. Naumow, s. 62-63;
 4. Służba świętemu Simeonowi, przeł. A. Naumow, s. 51-53;
 5. Wspólne kanony świętemu Simeonowi i świętemu Savie, przeł.
  A. Naumow, s. 58-61;

 uczeń świętego Savy

 1. Służba przeniesieniu ciała świętego Savy, przeł. T. Wątor-Naumow,
  s. 66-69;

Wortal serbsko-polskich kontaktów kulturalnych

error: Content is protected !!