„Twórczość”

„Twórczośćˮ to miesięcznik, ukazujący się od 1945 roku.

 

1957

Vasko Popa

  1. Co z moimi gałgankami, przeł. I. Olszewska, nr 6, s. 114-116;
  2. I ty chcesz żebyśmy się kochali, przeł. I. Olszewska, nr 6, s. 114-116;
  3. Oddaj mi moje gałganki / Vrati mi moje krpice, przeł. I. Olszewska,
    nr 6, 114-116;
  4. Po zabawie / Posle igre, przeł. I. Olszewska, nr 6, 114-116;
  5. Przed zabawą / Pre igre, przeł. I. Olszewska, nr 6, 114-116;

 

1974

Vasko Popa

  1. Zwada, przeł. A. Mandalian, nr 11, s. 91-92;

E.S.

Wortal serbsko-polskich kontaktów kulturalnych

error: Content is protected !!