„Kultura”

„Kulturaˮ czyli jeden z  najbardziej znanych periodyków
(a dokładniej miesięczników) polskiej emigracji, założony
przez Jerzego Giedroycia w Paryżu w 1947 roku.

 

1967

Branko Miljković

  1. Łza, przeł. B. Nowak, nr 51/52, s. 11;
  2. Towarzyszowi podróży, przeł. B. Nowak, nr 51/52, s. 11;
  3. Zmęczona pieśń, przeł. B. Nowak, nr 51/52, s. 11;

 

1989

Momir Lazić

  1. ***(Boże módl się do mnie), przeł. A. Walczak, nr 37, s. 5;
  2. ***(Przechadzam się peronem), przeł. A. Walczak, nr 37, s. 5;
  3. Śmierć Pawła, przeł. A. Walczak,  nr 37, s. 5;
  4. Stoję na stacji, przeł. A. Walczak, nr 37, s. 5;

Radomir Mićunović

  1. Nierodna, przeł. A. i G. Walczak, nr 37, s. 5;
  2. Nieuchwytny obraz, przeł. A. i G. Walczak, nr 37, s. 5;
  3. W poszukiwaniu cienia, przeł. A. i G. Walczak, nr 37, s. 5;

 

E.S.

Wortal serbsko-polskich kontaktów kulturalnych

error: Content is protected !!