Antologia współczesnego dramatu jugosłowiańskiego

Antologia współczesnego dramatu jugosłowiańskiego / Antologija savremene jugoslovenske drame. Oprac. Ognjen Lakićević. Łódź, Wydawnictwo Łódzkie, 1988. [Wstęp. Od Hamleta do Fausta. Tłum. Katarzyna Jóźwiak-Dragović, s. 5–35; Bohdan Drozdowski: Posłowie, nakład 1 650 + 350]

Wortal serbsko-polskich kontaktów kulturalnych

error: Content is protected !!