Vasko Popa

Niniejsza lista zawiera tłumaczenia utworów poetyckich Vaska Popy, które ukazały się w Polsce w latach 1944-1989.

1957

 1. Co z moimi gałgankami, przeł. I. Olszewska, „Twórczośćˮ 1957,
  nr 6, s. 114-116;
 2. I ty chcesz żebyśmy się kochali, przeł. I. Olszewska, „Twórczośćˮ 1957, nr 6, s. 114-116;
 3. Kroki twoje z chodnikiem, przeł. Z. Stoberski, „Orkaˮ 1957, nr 3,
  s. 5;
 4. List do przyjaciela z zagranicy, „Po prostuˮ 1957, nr 18, s. 6;
 5. Obecna jesteś, przeł. Z. Stoberski, „Nowa Kulturaˮ 1957, nr 31,
  s. 8;
 6. Oddaj mi moje gałganki, przeł. I. Olszewska, „Twórczośćˮ 1957,
  nr 6, 114-116;
 7. Po zabawie, przeł. I. Olszewska, „Twórczośćˮ 1957, nr 6, 114-116;
 8. Przed zabawą, przeł. I. Olszewska, „Twórczośćˮ 1957, nr 6, 114-116;
 9. Złoto naszej młodości, przeł. Z. Stoberski, „Nowa Kulturaˮ 1957,
  nr 31, s. 8;

 

1958

 1. Gdyby nie oczy twoje, przeł. J. Zych, „Życie Literackieˮ 1958,
  nr 51/52, s. 3;
 2. Obecna jesteś, Materiały repertuarowe i informacyjne TPPR 1958, nr 4, s. 9;
 3. Odejście, przeł. J. Zych, „Życie Literackieˮ 1958, nr 51/52, s. 3;
 4. Złoto naszej młodości, Materiały repertuarowe i informacyjne TPPR 1958, nr 4, s. 9;

 

1959

 1. Opowiadanie, przeł. J. Zych, „Odraˮ 1959, nr 33, s. 6;
 2. Szeleszczą zielone rękawice, przeł. J. Zych, „Odraˮ 1959, nr 33, s. 6;
 3. W uśmiechu, przeł. J. Zych, „Odraˮ 1959, nr 33, s. 6;

 

1960

 1. Gry. Wybór wierszy pod red. T. Różewicza, przeł. Zygmunt Stoberski, Jan Zych. Kraków, Wydawnictwo Literackie, 1960, 131 s.

http://www.serbica.us.edu.pl/language/pl/literatura-2/poezja-w-polskich-tlumaczeniach/ksiazki-autorskie/gry/

 

 1. Czarny Dziordzie, przeł. T. Różewicz, w: Liryka jugosłowiańska, red. Z. Stoberski, Warszawa 1960, s. 202;
 2. Daleko w nas, przeł. Z. Stoberski, w: Liryka jugosłowiańska, red.
  Z. Stoberski, Warszawa 1960;
 3. Gwoździe, przeł. J. Zych, „Współczesnośćˮ 1960, nr 7, s. 7;
 4. Kalenić, przeł. Z. Stoberski, w: Liryka jugosłowiańska, red.
  Z. Stoberski, Warszawa 1960, s. 200;
 5. Kalenić, przeł. A. Piotrowski, „Życie i Myślˮ 1960, nr 3/4, s. 90;
 6. Małe pudełko, przeł. J. Zych, „Życie Literackieˮ 1960, nr 43, s. 6;
 7. Nasienie, przeł. J. Zych, „Współczesnośćˮ 1960, nr 7, s. 7;
 8. Sopociani, przeł. T. Różewicz, w: Liryka jugosłowiańska, red.
  Z. Stoberski, Warszawa 1960, s. 201;
 9. Wyścigi, przeł. J. Zych, „Współczesnośćˮ 1960, nr 7, s. 7,;
 10. Złodzieje róż, przeł. J. Zych, „Współczesnośćˮ 1960, nr 7, s. 7;

 

1963

 1. Dom przydrożny, przeł. S. Kaszyński, „Odgłosyˮ 1963, nr 38, s. 4;
 2. Głowa bezdomna, przeł. S. Kaszyński, „Odgłosyˮ 1963, nr 38, s. 4;
 3. Samozwańczy ślad, przeł. S. Kaszyński, „Odgłosyˮ 1963, nr 38, s. 4;

 

1971

 1. Płonące ręce, przeł. A. Mandalian, „Literatura na Świecieˮ 1971,
  nr 3, s. 52-54;
 2. Smok, w trzewiach, przeł. A. Mandalian, „Literatura na Świecieˮ 1971, nr 3, s. 52-54;
 3. Ślepe słońce, przeł. A. Mandalian, „Literatura na Świecieˮ 1971,
  nr 3, d. 52-54;
 4. Wolny lot, przeł. A. Mandalian, „Literatura na Świecieˮ 1971, nr 3, s. 52-54;
 5. Zabawy w chowanego, przeł. M. A. Wasilewski, „Poezjaˮ 1971, nr 1, s. 86;

 

1972

 1. Nicpoń, przeł. B. Kazimierczyk, „Poezjaˮ 1972, nr 2, s. 58;
 2. Rozbrzmiewanie, przeł. A. Dukanović, „Poezjaˮ 1972, nr 2, s. 57;
 3. Rozmowa, przeł. A. Dukanović, „Poezjaˮ 1972, nr 2, s. 57;
 4. Zapomniana liczba, przeł. B. Kazimierczyk, „Poezjaˮ 1972, nr 2,
  s. 58;

 

1974

 1. Gołąb w głowie, przeł. T. Różewicz, „Odraˮ 1974, nr 4, s. 33-34;
 2. Pieśń młodej prawdy, przeł. T. Różewicz, „Odraˮ 1974, nr 4, s. 33-34;
 3. Ryba, przeł. T. Różewicz, „Odraˮ 1974, nr 4, s. 33-34;
 4. Smok, przeł. T. Różewicz, „Odraˮ 1974, nr 4, s. 33-34;
 5. Szaleństwo złotego trójnoga, przeł. T. Różewicz, „Odraˮ 1974, nr 4, s. 33-34;
 6. W chmurach w sercu, przeł. T. Różewicz, „Odraˮ 1974, nr 4, s. 33-34;
 7. Ziewnięcie nad ziewnięciami, przeł. A. Mandalian, „Literaturaˮ 1974, nr 30, s. 7;
 8. Zwada, przeł. A. Mandalian, „Twórczośćˮ 1974, nr 11, s. 91-92;

 

1975

 1. Boczne niebo / Sporedno nebo. Przeł. A. Mandalian. Warszawa, Państwowy Instytut Wydawniczy, 1975, 80 s.

 

http://www.serbica.us.edu.pl/language/pl/literatura-2/poezja-w-polskich-tlumaczeniach/ksiazki-autorskie/boczne-niebo/

 

1977

 1. Dado Đurić, przeł. J. Waczków, „Literatura na Świecieˮ 1977,
  nr 8,s.  202;
 2. Hilandar, przeł. J. Waczków, „Literatura na Świecieˮ 1977, nr 8,
  s.  194;
 3. Kalenić, przeł. J. Waczków, „Literatura na Świecieˮ 1977, nr 8,
  s.  192;
 4. Leonid Šejka, przeł. J. Waczków, „Literatura na Świecieˮ 1977,
  nr 8, s. 198;
 5. Manasija, przeł. J. Waczków, „Literatura na Świecieˮ 1977, nr 8,
  s.  190;
 6. Olja Ivanjicka, przeł. J. Waczków, „Literatura na Świecieˮ 1977,
  nr 8, s. 200;
 7. Vladimir Veličković, przeł. J. Waczków, „Literatura na Świecieˮ 1977, nr 8, s. 196;

 

1980

 1. Sopoćani, przeł. J. Waczków, „Literatura na Świecieˮ 1980, nr 12, s. 5;

 

1984

 1. Na stole, przeł. J. Kornhauser, „Odraˮ 1984, nr 6, s. 2-3;
 2. Na ścianie, przeł. J. Kornhauser, „Odraˮ 1984, nr 6, s. 2-3;
 3. Na wieszaku, przeł. J. Kornhauser, „Odraˮ 1984, nr 6, s. 2-3;
 4. W jęku, przeł. J. Kornhauser, „Odraˮ 1984, nr 6, s. 2-3;
 5. W uśmiechu, przeł. J. Kornhauser, „Odraˮ 1984, nr 6, s. 2-3;

 

1987

 1. Dwa kamienie, przeł. G. Łatuszyński, „Poezjaˮ 1987, s. 64-65;
 2. Gwiazdy spadające, przeł. G. Łatuszyński, „Poezjaˮ 1987, s. 64-65;
 3. Nasienie, przeł. G. Łatuszyński, „Poezjaˮ 1987, s. 64-65;
 4. Róża nad szatrem, przeł. G. Łatuszyński, „Poezjaˮ 1987, s. 64-65;
 5. Śmierć ojca słonecznego, przeł. G. Łatuszyński, „Poezjaˮ 1987,
  s. 64-65;

 

Publikacje o Vasku Popie (w porządku chronologicznym):

 1. J. Przyboś, Pierwszy tomik poezji serbskiej (V. Popa „Gry”, Kraków 1960), „Przegląd Kulturalny” 1960, nr 27, s. 4;
 2. S. Biernacka, Pieśń nad pieśniami – napisał nadrealista (V. Popa: Gry, Kraków 1960), „Nowe Książki” 1960, nr 12, s. 709-710;
 3. D. Cirlić-Straszyńska, Poeta wobec historii, „Poezja” 1970, nr 8,
  s. 102-103;
 4. D. Cirlić-Straszyńska, Liryczny epos Vaska Popy, „Poezja” 1973,
  nr 9, s. 94-95;
 5. J. Rapacka, Popa Vasko, w: Mały słownik pisarzy, Warszawa 1973,
  s. 366-367;
 6. J. Rapacka, Notatka o autorze, „Poezja” 1975, nr 2, s. 106;
 7. I. Lacković, O współczesnej poezji serbskiej, przeł. H. Kalita, „Poezja” 1975, nr 2, s. 78-81.
 8. D. Cirlić-Straszyńska, J. Waczków, Vasco Popa po piętnastu latach, „Literatura na Świecie” 1975, nr 12, s. 358-363;
 9. T. Różewicz, Vršacka elegia dla Vasco Popy (wiersz), „Odra” 1975, nr 10, s. 64;
 10. J. Wierzbicki, Przekłady (Boczne niebo, Warszawa 1975), „Rocznik Literacki” 1975, s. 463-466;
 11. J. Wierzbicki, Jugosławia (o wpływie V. Popy na jugosłowiańskich poetów rumuńskich, w: „Letopis Maticy Srpske”, IV, V, VI/83), „Twórczość” 1984, nr 1, s. 143; nr 8, s. 155;
 12. J. Wierzbicki, Jugosławia (O V. Popie w „Književna reč” 200/82), „Twórczość” 1983, nr 4, s. 149;
 13. M. A. Wasilewski, Kulturalne migreny Jugosłowian, „Kierunki” 1986, nr 42, s. 14;
 14. G. Łatuszyński, Notatka o autorze, „Poezja” 1987, nr 3, s. 97;
 15. G. Łatuszyński, Słowa – to wszystko co posiadamy, „Poezja” 1987, nr 3, s. 42-43, 46;
 16. E. Madany, Z problemów periodyzacji literatur Jugosławii po 1945 r. w aspekcie porównawczym, w: Polska – Jugosławia. Związki i paralele literackie, Wrocław 1987, s. 146;
 17. B. Ćirlić, Przewodnik po Jugosławii, Warszawa 1989, s. 58;
 18. M. Szymańska, Świat poetycki Vaska Popy, w: Literackie i folklorystyczne sondaże, Warszawa 1989, s. 137-148;
 19. J. Wierzbicki, Literacka Jugosławia czyli o sposobach istnienia literatur narodowych, w: Literackie i folklorystyczne sondaże, Warszawa 1989, s. 104-105.

E.S.

Wortal serbsko-polskich kontaktów kulturalnych

error: Content is protected !!