Tanasije Mladenović

Niniejsza lista zawiera utwory poetyckie Tanasije Mladenovicia, które ukazały się w Polsce w latach 1944-1989.

1957

 1. Miłość wiecznie spragniona, przeł. Z. Stoberski, „Życie Literackieˮ 1957, nr 15 (273), s. 7.

1958

 1. Kaktus, przeł. A. Brosz, „Życie Literackieˮ 1958, nr 48, s. 5;

1960

 1. Czekaj mnie, przeł. L. Lewin, w: Liryka jugosłowiańska,
  red. Z. Stoberski, Warszawa 1960, s. 169-170;
 2. Istnieje pewna sprawa, przeł. W. Słobodnik, w: Liryka jugosłowiańska, red. Z. Stoberski, Warszawa 1960, s. 167-168;
 3. Miłość wiecznie spragniona, przeł. Z. Stoberski, w: Liryka jugosłowiańska, red. Z. Stoberski, Warszawa 1960, s. 171-175;
 4. Nie zapisane, przeł. Z. Stoberski, w: Liryka jugosłowiańska,
  red. Z. Stoberski, Warszawa 1960, s. 171-175;

Publikacje o Tanasiju Mladenoviciu (w porządku chronologicznym):

 1. Tanasije Mladenović, „Nowa Kulturaˮ 1956, nr 48;
 2. A. Maliniak, Niech decyduje talent i piękno (wywiad), „Przyjaźńˮ 1956, nr 7;
 3. E. Madany, Współczesna liryka jugosłowiańska, „Nowe Książkiˮ 1961, nr 9, s. 537-538;
 4. B. Cirlić-Straszyńska,T. M., Mrtvo vreme, „Poezjaˮ 1972, nr 12,
  s. 97;
 5. B. Ćirlić, Przewodnik po Jugosławii, Warszawa 1989, s. 58.

E.S.

Wortal serbsko-polskich kontaktów kulturalnych

error: Content is protected !!