Oskar Davičo

Niniejsza lista zawiera utwory poetyckie Oskara Davičo, które ukazały się w Polsce w latach 1944-1989.

1960

 1. Ballada o niewolniku, przeł. L. Lewin, w: Liryka jugosłowiańska,
  red. Z. Stoberski, Warszawa 1960, s. 31-38;
 2. Miłość, przeł. L. Lewin, w: Liryka jugosłowiańska, red. Z. Stoberski, Warszawa 1960, s. 31-38;
 3. O zmierzchu, przeł. L. Lewin, w: Liryka jugosłowiańska,
  red. Z. Stoberski, Warszawa 1960, s. 31-38;
 4. Pożegnanie, przeł. L. Lewin, w: Liryka jugosłowiańska,
  red. Z. Stoberski, Warszawa 1960, s. 31-38;
 5. Wolność, przeł. L. Lewin, w: Liryka jugosłowiańska, red. Z. Stoberski, Warszawa 1960, s. 31-38;

1975

 1. Ziemia, przeł. A. Dukanović, „Poezjaˮ 1975, nr 2, s. 14;

Publikacje o Oskarze Davičo (w porządku chronologicznym):

 1. Notatka o autorze, „Nowa Kulturaˮ 1956, nr 48, s. 3;
 2. Z. Posmysz, Oskar Daviczo o literaturze jugosłowiańskiej, modernistach i sobie, „Nowa Kulturaˮ 1957, nr 42, s. 12;
 3. A. Strum (Z. Greń), Beton i Svici, ˮŻycie Literackieˮ 1957, nr 4,
  s. 12;
 4. A. Klimowicz, Pieśń jego życia, „Nowe Książkiˮ 1958, nr 21,
  s. 1289-1290;
 5. S. Piętak, Pieśń jego życia, „Orka”, 1958, nr 50, s. 5;
 6. G. Lasota, Pieśń jego życia, „Przegląd Kulturalnyˮ 1958, nr 47, s. 5;
 7. A. Kowalska, Pieśń jego życia, „Kierunki” 1958, nr 50, s. 12;
 8. B. Ćirlić, Pieśń z czasów okupacji (Pieśń jego życia), „Trybuna Literackaˮ 1959, nr 4, s. 4;
 9. R. Matuszewski, W okupowanym Belgradzie, „Nowa Kulturaˮ 1959, nr 4, s. 2;
 10. Z. D., Czas próby i człowiek, „Życie i Myślˮ 1959, nr 1/2, s. 100-103;
 11. J. Wierzbicki, D. O., [w:] Mały słownik pisarzy, Warszawa 1973,
  s. 82-83;
 12. Notatka o autorze, „Poezjaˮ 1975, nr 2, s. 104;
 13. E. Madany, Literatura narodów Jugosławii o tematyce drugiej wojny światowej i jej recepcja w Polsce, [w:] Literatury słowiańskie o drugiej wojnie światowej, Wrocław 1973, t. II, s. 69-87;
 14. E. Madany, Jugosłowiański bóg Mars, Łódź 1982 (index);
 15. B. Czapik, Nadrealizm w literaturze serbskiej, Wrocław 1982;
 16. J. Kornhauser, Wspólny język, Katowice 1983, s. 63;
 17. B. Cirlić-Straszyńska, Twórca i krytyk, „Politykaˮ 1986, nr 4, s. 8;
 18. B. Czapik, Współcześni wobec modelu języka, literatury i kultury narodowej Vuka Karadzicia, „Pamiętnik Słowiańskiˮ 1986/1987,
  s. 75, 76, 82, 84-87, 89;
 19. G. Łaturzyński,Notatka o autorze, „Poezjaˮ 1987, nr 3, s. 97;
 20. G. Łatuszyński, Słowa – to wszystko co posiadamy, „Poezjaˮ 1987, nr 3, s. 42;
 21. B. Czapik, „Słowo jako testament czynu” w rewolucyjnej poezji Broniewskiego i Daviča, [w:] Polska-Jugosławia. Związki i paralele literackie, Wrocław 1987, s. 73-84;
 22. E. Madany, Z problemów periodyzacji literatur Jugosławii po 1945 r. w aspekcie porównawczym, [w:] Polska-Jugosławia. Związki i paralele literackie, Wrocław 1987, s. 144, 145;
 23. B. Czapik, Z problemów nadrealizmu w literaturach słowiańskich, „Ruch Literackiˮ 1988, nr 1-2, s. 63-64;
 24. M. Dąbrowska-Partyka, Poetyka i polityka. Proza serbskiej lewicy międzywojennej, Kraków 1988, s. 83, 92;
 25. J. K. Domańska, Barbara Czapik: Twórczość poetycka Oskara Daviča. (Poszerzanie świadomości w awangardowej praktyce poetyckiej), „Ruch Literackiˮ 1988, nr 1-2, s. 134-136;
 26. J. Wierzbicki, Serbska proza, „Literatura na Świecieˮ 1988, nr 1,
  s. 233-257;
 27. B. Ćirlić, Przewodnik po Jugosławii, Warszawa 1989, s. 57-58;
 28. H. Michalska, Polska – Jugosławia, Związki i paralele literackie, Wrocław 1987, „Ruch Literackiˮ 1989, nr 3, s. 262;
 29. J. Wierzbicki, Literacka Jugosławia, czyli o sposobach istnienia literatur narodowych, [w:] Literackie i folklorystyczne sondaże, Warszawa 1989, s. 135;

E.S.

Wortal serbsko-polskich kontaktów kulturalnych

error: Content is protected !!