Stanislav Vinaver

Niniejsza lista zawiera utwory poetyckie Stanislava Vinavera, które ukazały się w Polsce w latach 1944-1989.

1958

  1. W Polsce, przeł. Z. Stoberski, „Nowa Kulturaˮ 1958, nr 23, s. 8;

 

1960

  1. W Polsce, przeł. Z. Stoberski, w: Liryka jugosłowiańska,
    red. Z. Stoberski, Warszawa 1960, s. 290-191;

 

E.S.

Wortal serbsko-polskich kontaktów kulturalnych

error: Content is protected !!