Milan Dedinac

Niniejsza lista zawiera utwory poetyckie Milana Dedinaca, które ukazały się w Polsce  latach 1944-1989.

1959

 1. Pamiętaj, przeł. K. Iłłakowiczówna, „Tygodnik Zachodniˮ 1959,
  nr 28, s. 7;
 2. Śląski nokturn, przeł. K. Iłłakowiczówna, „Tygodnik Zachodniˮ 1959, nr 18, s. 7;
 3. Świętojerska pieśń, przeł. S. Piętak, „Orkaˮ 1959, nr 33, s. 4;

 

1960

 1. Pamiętaj, przeł. K. Iłłakowiczówna, w: Liryka jugosłowiańska,
  red. Z. Stoberski, Warszawa 1960, s. 39;
 2. Śląski nokturn, przeł. K. Iłlakowiczówna, w: Liryka jugosłowiańska, red. Z. Stoberski, Warszawa 1960, s. 42-43;
 3. Świętojerska pieśń, przeł. S. Piętak, w: Liryka jugosłowiańska,
  red. Z. Stoberski, Warszawa 1960, s. 40-41;

 

Publikacje o Milanie Dedinacu (w porządku chronologicznym):

 1. J. Wierzbicki, Dedinac Milan, [w:] Mały słownik pisarzy, Warszawa 1973, s. 84-85;
 2. B. Czapikowa, U podstaw wczesnej poezji M. Dedinaca, „Pamiętnik Słowiańskiˮ 1978, s. 91-113;
 3. B. Czapikowa, Między modernizmem a nadrealizmem (z problemów poetyki przełomu literackiego w Serbii), [w:] Literatury słowiańskie
  w okresie awangardowego przełomu
  , Wrocław 1979, s. 77-78;
 4. B. Czapikowa, U podstaw wczesnej poezji M. Dedinaca, „Sprawozdania z posiedzeń komisji naukowychˮ, PAN, Oddział
  w Krakowie, 1979, z. 2, s. 68-69;
 5. B. Czapik, Nadrealizm w literaturze serbskiej, Wrocław 1982;
 6. J. Kornhauser, Wspólny język, Katowice 1983, s. 63-66;
 7. G. Łatuszyński, Słowa – to wszystko co posiadamy, „Poezjaˮ 1987,
  nr 3, s. 42, 48;
 8. E. Madany, Z problemów periodyzacji literatur Jugosławii po 1945 r.
  w aspekcie porównawczym
  , (m. in. o M. Dedinacu), [w:] Polska-Jugosławia. Związki i paralele literackie, Wrocław 1987, s. 144-145;
 9. B. Ćirlić, Przewodnik po Jugosławii, Warszawa 1989, s. 57-58;

E.S.

Wortal serbsko-polskich kontaktów kulturalnych

error: Content is protected !!