Ivan V. Lalić

Niniejsza lista zawiera tłumaczenia utworów poetyckich
Ivana V. Lalicia, które ukazały się w Polsce w latach 1944-1989.

1971

 1. Requiem dla matki, przeł. M. A. Wasilewski, „Poezjaˮ 1971, nr 1,
  s. 84-85;
 2. Trzeba pozostać, przeł. M. A. Wasilewski, „Poezjaˮ 1971, nr 1,
  s. 84-85;

 

1975

 1. Bizancjum VII, przeł. J. Salamon, „Poezjaˮ 1975, nr 11/12, s. 29;
 2. Kamieniarze, przeł. B. Kazimierczyk, „Poezjaˮ 1975, nr 2, s. 40-41;
 3. Koń, przeł. J. Salamon, „Literatura na Świecieˮ 1975, nr 6, 254-259;
 4. Liryka, przeł. J. Salamon, „Literatura na Świecieˮ 1975, nr 6, 254-259;
 5. O dziełach miłości, przeł. J. Salamon, „Literatura na Świecieˮ 1975, nr 6, 254-259;
 6. Ojczyzna łabędzi, przeł. J. Salamon, „Literatura na Świecieˮ 1975, nr 6, 254-259;
 7. Płacz kronikarza, przeł. J. Salamon, „Literatura na Świecieˮ 1975, nr 6, 254-259;
 8. Portal: Pieta, Smederevo, przeł. J. Salamon, „Poezjaˮ 1975, nr 2,
  s. 41-42;
 9. Śmierć z sokołem, przeł. J. Salamon, „Literatura na Świecieˮ 1975, nr 6, 254-259;
 10. Ten bardzo wielki księżyc, przeł. J. Salamon, „Literatura na Świecieˮ 1975, nr 6, 254-259;

 

1977

 1. O dziełach miłości albo Bizancjum, red. i przeł. J. Salamon, Wydawnictwo literackie, Kraków 1977, 209 s.

http://www.serbica.us.edu.pl/language/pl/literatura-2/poezja-w-polskich-tlumaczeniach/ksiazki-autorskie/o-dzielach-milosci-albo-bizancjum/

Publikacje o Ivanie V. Laliciu (w porządku chronologicznym):

 1. J.Rapacka, Mały słownik pisarzy, Warszawa 1973, s. 262;
 2. Notatka o autorze, „Poezjaˮ 1975, nr 2, s. 105;
 3. B. A. Popović, Szkic do portretu I. V. Lalicia, przeł. B. Kryżan-Stanojević, „Literatura na Świecieˮ 1975, nr 6, s. 260-265;
 4. J. Salamon, Wstęp do: O dziełach miłości albo Bizancjum, Kraków 1977, s. 193-205;
 5. J. Smolka, Poezja pochłoniętego czasu, „Nowe Książkiˮ 1978, nr 7,
  s. 23-24;
 6. J. Wierzbicki, Literatury Jugosławii, „Rocznik Literackiˮ 1977,
  s. 504-505;
 7. B. Ćirlić, Przewodnik po Jugosławii, Warszawa 1989, s. 58.

E.S.

Wortal serbsko-polskich kontaktów kulturalnych

error: Content is protected !!