Dušan Matić

Niniejsza lista zawiera tłumaczenia utworów poetyckich Dušana Maticia, które ukazały się w Polsce w latach 1944-1989.

1959

 1. Tylko śpiewa ukryty płomień, przeł. J. Przyboś, „Argumentyˮ 1959, s. 6-7;

 

1960

 1. Morze, przeł. I. Olszewska, w: Liryka jugosłowiańska, red.
  Z. Stoberski, Warszawa 1960, s. 146-147;
 2. Tylko śpiewa ukryty płomień, przeł. J. Przyboś, w: Liryka jugosłowiańska, red. Z. Stoberski, Warszawa 1960, s. 148-149;
 3. Zanotowano w październiku w barze koło Deczan, przeł.
  M. Buczkówna, w: Liryka jugosłowiańska, red. Z. Stoberski, Warszawa 1960, s. 150-151;

 

1974

 1. Belgrad jakim go czasem widzę, przeł. J. Kornhauser, „Literatura na Świecieˮ 1974, nr 2, s. 306-311;
 2. Mętny połów w bystrej wodzie, przeł. J. Kornhauser, „Literatura na Świecieˮ 1974, nr 2, s. 304-306;

1975

 1. Jutro, przeł. B. Drozdowski, „Poezjaˮ 1975, nr 2, s. 46-47;

 

1980

 1. Tajny płomień, przeł. J. Kornhauser, Wydawnictwo literackie, Kraków 1980, 114 s.

http://www.serbica.us.edu.pl/language/pl/literatura-2/poezja-w-polskich-tlumaczeniach/ksiazki-autorskie/tajny-plomien/

1981

 1. Przyniosę ci kwiaty, przeł. J. Kornhauser, „Zwierciadłoˮ 1981,
  nr 38, s. 11;
 2. Mętny połów w bystrej wodzie, przeł. J. Kornhauser, [w:] Nadrealizm europejski. Antologija poetycka. Warszawa 1981, s. 64-67;

 

1987

 1. Dajcie mi, przeł. G. Łatuszyński, „Poezjaˮ 1987, nr 3, s. 58-61;
 2. Pisane przed świtem, przeł. G. Łatuszyński, „Poezjaˮ 1987, nr 3,
  s. 58-61;
 3. Samotność, przeł. G. Łatuszyński, „Poezjaˮ 1987, nr 3, s. 58-61;

Publikacje o Dušanie Maticiu (w porządku chronologicznym):

 1. J. Rapacka, Dušan Matić, [w:] Mały słownik pisarzy, Warszawa 1973, s. 294-295;
 2. J. Rapacka, Notatka o autorze, „Poezjaˮ 1975, nr 2, s. 105-106;
 3. J. Rapacka, Omówienie fragmentów dziennika, „Twórczośćˮ 1979, nr 6, s. 147;
 4. . Czapikowa, Między modernizmem a nadrealizmem, [w:] Literatury słowiańskie w okresie awangardowego przełomu, Wrocław 1979,
  s. 78;
 5. J. Kornhauser, Tajny płomień D. Maticia, „Literatura na Świecieˮ 1979, nr 2, s. 300-305;
 6. J. Kornhauser, Posłowie do: Matić: Tajny płomień, Kraków 1980,
  s. 103-112;
 7. G. Łatuszyński, W obcej tkance (D. Matić: Tajny płomień), „Nowe Książkiˮ 1981, nr 5, s. 51-52;
 8. Notatka o autorze, Przegląd zagraniczny. Jugosławia, „Twórczośćˮ 1982, nr 2, s. 144;
 9. J. Waczków, Notatka o autorze, [w:] Nadrealizm europejski. Antologia poetycka, Warszawa 1981, s. 123-124;
 10. B. Czapik, Nadrealizm w literaturze serbskiej, Wrocław 1983;
 11. J. Kornhauser, Wspólny język, Katowice 1983, s. 71-82;
 12. J. Kornhauser, Jugosławia (w „Književnosti” nr I (84) wiersz D. M.), „Twórczośćˮ 1984, nr 6, s. 139;
 13. J. Wierzbicki, Literatury jugosłowiańskie, „Rocznik Literacki 1980ˮ, Warszawa 1984, s. 556-563;
 14. J. Wierzbicki, W „Književnosti” (nr 1-2/85) teksty D. Maticia
  i wypowiedzi o nim Draško Ređepa, „Twórczośćˮ 1985, nr 6,
  s. 121-122;
 15. G. Łatuszyński, Notatka o autorze, „Poezjaˮ 1987, nr 3, s. 97;
 16. G. Łatuszyński, Słowa – to wszystko co posiadamy, „Poezjaˮ 1987, nr 3, s. 40, 42-43, 48;
 17. G. Łatuszyński, Szyderstwo przemijania, „Poezjaˮ 1987, nr 3, s. 62-63;
 18. B. Czapik, Z problemów nadrealizmu w literaturach słowiańskich
  (m. in. o D. Maticiu), „Ruch Literackiˮ 1988, nr 1-2, s. 63;
 19. M. Dąbrowska-Partyka, Poetyka i polityka. Proza serbskiej lewicy międzywojennej (m. in. o D. Maticiu), Kraków 1988, s. 57, 73-76;
 20. E. Madany, Z problemów periodyzacji literatur Jugosławii po 1945 r. w aspekcie porównawczym, [w:] Polska-Jugosławia. Związki i paralele literackie, Wrocław 1987, s. 144;
 21. B. Ćirlić, Przewodnik po Jugosławii, Warszawa 1989, s. 57-58;

E.S.

Wortal serbsko-polskich kontaktów kulturalnych

error: Content is protected !!