Desanka Maksimović

Niniejsza lista zawiera tłumaczenia utworów poetyckich Desanki Maksimović, które ukazały się w Polsce w latach 1944-1989.

1948

 1. Stare Miasto w Warszawie, przeł. H. Kalita-Ćirlić, Warszawa 1948, s. 5.

1957

 1.  Pamięci powstania, przeł. Z. Stoberski, „Żołnierz Polskiˮ 1957,
  nr 19, s. 7;
 2. Stare Miasto w Warszawie, przeł. Z. Stoberski, „Życie Warszawyˮ 1957, nr 286, s. 7.

1958

 1. Co robią ptaki, przeł. W. Szymborska, „Nowa Kulturaˮ1958, nr 48, s. 12.

1960

 1. Co robią ptaki, przeł. W. Szymborska, w: Liryka jugosłowiańska,
  red. Z. Stoberski, Warszawa 1960, s. 132-133;
 2. Jesień w wolnej Polsce, przeł. Z. Stoberski, w: Liryka jugosłowiańska,
  red. Z. Stoberski, Warszawa 1960, s. 134-139;
 3. Pamięci powstania, przeł. Z. Stoberski, w: Liryka jugosłowiańska,
  red. Z. Stoberski, Warszawa 1960, s. 134-139;
 4. Stare Miasto w Warszawie, przeł. Z. Stoberski, w: Liryka jugosłowiańska, red. Z. Stoberski, Warszawa 1960, s. 134-139.

1972

 1. Prośba o łaskę, przeł. A. Dukanović, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1972, 86 s.

http://www.serbica.us.edu.pl/language/pl/literatura-2/poezja-w-polskich-tlumaczeniach/ksiazki-autorskie/desanka-maksimovic-prosba-o-laske/

1975

 1. Czas przeszły, przeł. J. Salamon, „Poezjaˮ 1975, nr 2, s. 43;
 2. Mój świat, przeł. J. Salamon, „Poezjaˮ 1975, nr 2, s. 43;
 3. Nie mam już czasu, przeł. A. Dukanović, „Poezjaˮ 1975, nr 2, s. 42.

1987

 1. Mamy paszport, przeł. Ł. Danielewska, „Poezjaˮ 1987, nr 3, s. 54.

Publikacje o Desance Maksimović (w porządku chronologicznym):

 1. L. Lewin, Rozmowa z Desanką Maksymowicz o literaturze jugosłowiańskiej, „Robotnikˮ 1947, nr 286, s. 5;
 2. D. Cirlić-Straszyńska, Desanka Maksimović – poetka „lirycznej dyskusji”, „Poezjaˮ 1971, nr 4, s. 101;
 3. K. Pysiak, Prośba o łaskę, „Kulturaˮ 1973, nr 1, s. 11;
 4. J. Rapacka, Maksimović Desanka, [w:] Mały słownik pisarzy, Warszawa 1973, s. 282;
 5. J. Rapacka, Notatka o autorze, „Poezjaˮ 1975, nr 2, s. 105;
 6. J. Rapacka, Jugosławia (omówienie wierszy), „Twórczośćˮ 1983,
  nr 7, s. 147;
 7. J. Rapacka, Omówienie wierszy D. Maksimović wydrukowanych
  w „Književnosti” (nr 6-7/84)
  , „Twórczośćˮ 1985, nr 1, s. 145-146;
 8. Grzegorz Łatuszyński, Notatka o autorze, „Poezjaˮ 1987, nr 3,
  s. 97;
 9. Ł. Danielewska, Do Desanki Maksimović (wiersz), „Poezjaˮ 1987,
  nr 3, s. 100;
 10. Grzegorz Łatuszyński, Słowa – to wszystko co posiadamy, „Poezjaˮ 1987, nr 3, s. 48;
 11. B. Ćirlić, Przewodnik po Jugosławii, Warszawa 1989, s. 57-58;
 12. B. S. Kunda, Słowo do Desanki Maksymowicz, „Kierunkiˮ 1989,
  nr 49, s. 12.

E.S.

Wortal serbsko-polskich kontaktów kulturalnych

error: Content is protected !!