Branko Radičević

Niniejsza lista zawiera utwory poetyckie Branka Radičevicia, które ukazały się w Polsce w latach 1944-1989.

1960

  1. Pieśń bogu bykowi, przeł. Z. Stoberki, w: Liryka jugosłowiańska,
    red. Z. Stoberski, Warszawa 1960, s. 214;
  2. Zazdrość, przeł. Z. Stoberski, w: Liryka jugosłowiańska,
    red. Z. Stoberski, Warszawa 1960, s. 215-217;

 

1980

  1. Święty Jerzy, przeł. J. Waczków, „Literatura na Świecieˮ 1980,
    nr 12, s. 6-7;

 

1982

  1. Pieśń bogu bykowi, przeł. Z. Stoberski, [w:] Strofy o zwierzętach. Antologia, Warszawa 1982, s. 189;

 

E.S.

Wortal serbsko-polskich kontaktów kulturalnych

error: Content is protected !!